Grondig
duurzaam

wie we zijn

Onze kracht?
Die gaat díep!

IFTech in het kort? We zijn expert in geothermische energie. Als voormalig studiebureau hanteren we kennis en expertise als belangrijkste troeven. Wij ontwerpen, bouwen en onderhouden geothermische energiecentrales voor professionele klanten. Zij krijgen dan exact het duurzame comfort dat hun gebouwen nodig hebben. We zijn verankerd in de Belgische bodem. Sterker nog: de seizoensgebonden energievraag die we hier kennen, vormt een perfecte match met onze uitgebalanceerde oplossingen.


Van bronnensystemen tot technische ruimtes met warmtepompen en warmtenetten; wij leveren de infrastructuur en expertise. Met onze totaalpakketten, inclusief onderhoud en smartmonitoring, bieden we innovatieve, energie-efficiënte oplossingen voor vrijwel alle sectoren. Met andere woorden: we verenigen thermisch comfort met rendabiliteit én duurzaamheid. Bij IFTech bouwen we samen aan de toekomst.

Meer over IFTech

Rendement
in elke fase

We ontwerpen, bouwen, onderhouden en monitoren jouw geothermische energiecentrale. Haalbaarheid, vergunningen, langdurige monitoring en onderhoud op maat: met onze expertise haal jij het maximum uit deze investering. Zowel op vlak van comfort, als rond ecologische efficiëntie en rendabiliteit. Het beste bewijs van dit rendement? In diverse ESCO-projecten dragen we mee de investeringskost en bieden we energy-as-a-service aan.

De bodem als batterij

Onze oplossingen benutten maximaal het seizoensmatige klimaat dat we in onze contreien kennen: warm in de ene jaarhelft, koud in de andere. Door de overschotten aan warmte en koude op te slaan, stellen wij efficiënte thermische energie ter beschikking. De bodem is namelijk ideaal om temperaturen tussen 10 en 20 graden zes maanden tot een jaar vast te houden.

Technische ruimtes

Onze geothermische energiecentrales, zeg maar de benodigde infrastructuur, technieken en toestellen om die opgeslagen energie om te zetten in bruikbare temperaturen voor jouw gebouwen, installeren we in een technische ruimte. Van daaruit gebeurt dan de distributie van warmte of koude in jouw gebouwen.

Prefabricage op maat in eigen atelier

We bouwen onze geothermische energiecentrales met behulp van onder meer een HPS (Heat Pump Skid) in ons eigen atelier. Deze hoge mate van prefabricatie zorgt niet alleen voor optimale montage, nauwkeurige kwaliteitsmeting en vlot transport op maat; ook de productiekosten en bouwtijd op de werf blijven op die manier minimaal.

Warmtenetten: communicerende energievaten

Geothermie draait om balans. Met warmtenetten of neutrale energienetten wordt in projecten met verschillende energievragers en -opwekkers bruikbare warmte en koude verdeeld. Elk gebouw kan warmte opwekken (bijv. met een warmtepomp) of energie gebruiken voor passieve koeling. Zo’n netwerk maakt het mogelijk om thermische energie uit te wisselen. Onze geothermische energiecentrale bewaakt dan de balans. Mooie voorbeelden hiervan zijn Turnova (Turnhout) en Quartier Bleu (Hasselt), waar bewoners en bedrijven warmte en koeling met elkaar delen.

Bouwen aan voorspelbaarheid

Doordat we al vanaf het prilste begin met je meedenken, krijg je al in een heel vroeg stadium accurate gegevens ter beschikking. We beoordelen de mogelijkheden op jouw locatie, voeren de nodige studies uit, bekijken welke vergunningen je nodig hebt en starten daarop een Design and Build proces op maat. We bieden ook al vroeg een helder inzicht in de investeringskosten, de praktische vereisten én de kosten voor energie en onderhoud. Jij weet dus snel waar je aan toe bent! IFTech is destijds gestart als studiebureau… dat heeft zo z’n voordelen.

Onze langetermijn engagementen

Om een goede werking en het hoogste rendement te verzekeren, volgt IFTech de werking van jouw geothermische energiecentrale nauwkeurig op. Hierdoor blijf jij permanent op de hoogte van de geleverde energie en het behaalde rendement. Waar installaties vergunningsplichtig zijn, geven we ook de vereiste data door aan de bevoegde instanties.

Onderhoud

Ook het onderhoud, remote en on-site, van jouw geothermische energiecentrale is bij IFTech in goede handen. Onze onderhoudsdienst is vertrouwd met alle aspecten van jouw centrale. Door een optimale opvolging en preventief onderhoud bewaken we de duurzaamheid, vermijden we ook hier onvoorziene kosten en dragen we zo bij tot een optimaal comfort.

Thermal Response Test (TRT)

IFTech voert ook TRT-testen uit. Met een dergelijke test bepalen we de thermische geleidbaarheid van een BEO-lus, die uniek is voor iedere locatie op basis van de ondergrond. Via deze TRT-test meten we ook de ongestoorde bodemtemperatuur. Die laatste is sterk afhankelijk van jouw projectlocatie.

Focus op efficiëntie

Door slim gebruik te maken van geothermische energieopslag en de thermische eigenschappen van de bodem, realiseren we niet alleen het hoogst mogelijke energetische rendement voor onze klanten; Onze geothermische installaties garanderen ook een minimale TCO (Total Cost of Ownership). Daarom staat onze expertise altijd ten dienste van een maximale efficiëntie.

Een rendabele investering

IFTech past perfect in een DBFMO of ESCO-model waarbij we de klant ontzorgen, onder meer door de initiële investeringskost draaglijk te maken. Zo sta je nooit voor onvoorziene kosten.

Anderzijds is er natuurlijk het fraaie terugverdieneffect voor wie wel zelf investeert in deze duurzame technieken. De besparing op energiekosten heft op een relatief korte termijn de investeringskosten op.

Teamwork
is de sleutel

Een bundeling van expertise en ideeën levert altijd meer op dan geïsoleerd werken. Bij IFTech inspireren we elkaar vanuit oprecht enthousiasme. De successen die we boeken als team zijn altijd groter, hetzelfde geldt voor de individuele voldoening.

Creativiteit én pragmatisme troef

Bekijk je projecten graag vanuit een helikopterview? Met aandacht voor een juiste balans tussen creativiteit en pragmatisme? Dan zit je bij IFTech helemaal goed. Onze oplossingen zijn altijd het resultaat van innovatie, lef én perfectionisme.

Variatie en
groeikansen

Ook groeien doen we samen. Daarom krijg jij bij ons alle opleidingsmogelijkheden die jij nodig hebt om je expertise verder uit te breiden. In onze open werkcultuur geniet je hierbij alvast alle ondersteuning van je collega’s. Wil je mee werken aan projecten die tastbare impact genereren en onderdeel uitmaken van de energietransitie? Dan is werken bij IFTech je ideale kans.

Bekijk onze jobsite

Samenwerken?

Iedere samenwerking start met een fijn gesprek. Tot snel?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.