top of page

Werken in eigen atelier: alleen maar voordelen

Bij IFTech bekijken we regelmatig hoe we de ontwikkeling en de bouw van onze geothermische energiecentralses zo goed en efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren.

Vanuit die filosofie werken wij met een HPS (Heat Pump Skid), waardoor we de energiecentrale grotendeels kunnen prefabriceren in ons eigen atelier.

Door maximaal in te zetten op prefabricatie, slagen we erin om:

- Hydraulisch en elektrisch te monteren onder optimale omstandigheden met als gevolg een maximale productkwaliteit

- Alle mogelijke testen, zoals o.a. lektesten, IO-testen, testen van regeling, testen van visualisatie, …, uit te voeren voor de levering op de werf

- De transporttijd en - kosten van onze middelen en mensen te optimaliseren

- De productiekosten te optimaliseren

- De bouwtijd op de werf te minimaliseren

Daardoor gaan we volledig voor een duurzaam product en productieproces.

Onder de huidige Corona-omstandigheden stellen we vast dat we door onze manier van werken, kunnen blijven produceren onder veilige omstandigheden voor zowel onze mensen als onze klanten.

Hier kan je een kijkje nemen in ons atelier. De beelden zijn van de geothermische energiecentrale voor het nieuwe stadhuis van Beringen.

Ook de bouwheer van deze werf heeft moeten overwegen of er op een veilige manier verder gewerkt kon worden en vroeg daarom input van alle aannemers. Wij hebben hen alvast kunnen geruststellen dat de bouw van hun energiecentrale kon verdergezet worden en de veiligheid van de werf en werknemers hiermee niet in het gedrang komt.
bottom of page